บางแสน ชลบุรี

ทช.สร้างถนนสาย พท.4007  เพิ่มศักยภาพการเดินทางรอบทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน

ทช.สร้างถนนสาย พท.4007 เพิ่มศักยภาพการเดินทางรอบทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 12.36 น.

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการเดินทางรอบทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน สร้างถนนสาย พท.4007 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รุดหน้ากว่า 34 % 
คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047 – บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้า
ไปแล้วกว่าร้อยละ 34 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 ต่อไป

ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 (หาดแสนสุขลำปำ) และไปสิ้นสุดบริเวณ กม.ที่ 21+033 (ทะเลน้อย) รวมระยะทาง 21.033 กิโลเมตร โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 – 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง และขยายสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม จำนวน 3 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 249.100 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม สู่ระดับภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลในอนาคตได้อีกด้วย.-008 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด