บางแสน ชลบุรี

566000004736001.jpg

ทช.สร้างถนนสาย พท.4007 ควนขนุน คืบหน้า 34% คาดเสร็จสมบูรณ์ปี 67


กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการเดินทางรอบทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน สร้างถนนสาย พท.4007 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รุดหน้ากว่า 34% คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047 – บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 34 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 ต่อไป

ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 (หาดแสนสุขลำปำ) และไปสิ้นสุดบริเวณ กม.ที่ 21+033 (ทะเลน้อย) รวมระยะทาง 21.033 กิโลเมตร โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 – 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง และขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จำนวน 3 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 249.100 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
สู่ระดับภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งการบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลในอนาคตได้อีกด้วย

เรื่องล่าสุด