บางแสน ชลบุรี

ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวริมหาดปลอดบุหรี่

ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวริมหาดปลอดบุหรี่

ห้องข่าววาไรตี้ – สสส. รวมพลังคนรุ่นใหม่ช่วยกันดูแลชายหาดบางแสน ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า และบุหรี่ ยกให้เป็นต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ชายหาดบางแสน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว จำนวนมาก ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว พบว่าแต่ละปี มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาปีละกว่า 1.8 ล้านคน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แถมยังลดโอกาสพบคนเมาก่อความรำคาญ และไม่มีควันบุหรี่มารบกวน จากการรณรงค์ ของ สสส. ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี แต่หลังจากคลายมาตรการ ควบคุมโควิด-19 ทำให้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ เริ่มกลับเข้ามาในพื้นที่

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ข้อมูลปี 2564 พบผู้เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง 8,278 คน ต่อปี และยังพบพบเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 1.9 ล้านคน ทำให้ปีนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ต้องเพิ่มการทำงานที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยการดึงเครือข่ายเยาวชน นักเรียน และนักศึกษากว่า 1,000 คน มาร่วมดูแลชายหาดบางแสน สร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว และให้คำแนะนำพ่อค้า แม่ค้า งดขายเหล้า บุหรี่ ในพื้นที่ ให้ชายหาดบางแสนยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจะต่อยอดไปยังหาดอื่น ๆ ด้วย

เรื่องล่าสุด