บางแสน ชลบุรี

ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปชช.อ.แม่จัน

ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปชช.อ.แม่จัน

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.แม่จัน

วันที่ 29 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมนึก ใจจักร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายระพิน เตมียะ ที่ปรึกษาในคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หมู่บ้านแสนสุขอาข่า ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายสนั่น มาหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ กำนันตำบลศรีค้ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนบ้านแสนสุขอาข่า ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นพื้นที่เมื่อถึงฤดูฝน น้ำใต้ดินไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ เกิดตะกอน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดความเดือดร้อนไม่มีน้ำสะอาดไว้ใช้

ต่อมาในเวลา 16.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมนึก ใจจักร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายระพิน เตมียะ ที่ปรึกษาในคณะทำงาน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและพบปะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน บ้านม่วงคำใหม่ หมู่ที่ 13 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน เนื่องจากฝนตกหนักเกิดน้ำหลาก ไหลท่วมเข้าพื้นที่การเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายวงกว้าง และไหลท่วมพื้นที่อาศัย บ้านเรือนเสียหาย ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือด

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายก อบจ.เชียงราย ได้รับทราบปัญหาจากพี่น้องประชาชน และได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
เรื่องล่าสุด