บางแสน ชลบุรี

1148d96.jpg

ด่วน!เช็กที่นี่ 47 หน่วย 16 จังหวัด กกต.สั่งนับคะแนนใหม่

เช็กที่นี่! กกต.มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จำนวน 16 จังหวัด 47 หน่วยเลือกตั้ง นับใหม่ 11 มิ.ย.นี้

วันที่ 8 มิถุนายน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ หลัง กกต.ได้รับรายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  แล้วปรากฏว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง  จึงสั่งให้นับคะแนนใหม่ ใน 47 หน่วยเลือกตั้ง ใน 16 จังหวัด  โดยให้นับคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่  11  มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย

1.กรุงเทพมหานคร 

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 หน่วย ได้แก่

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 40 แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  เขตเลือกตั้งที่ 7 
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 15 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 15
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 7 แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี   เขตเลือกตั้งที่ 18  

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 3 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตเลือกตั้งที่ 1 
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 7 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง เขตเลือกตั้งที่ 5 
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 11 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน เขตเลือกตั้งที่ 24 

2.จังหวัดชลบุรี   

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 46  เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1   

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 

3.จังหวัดชุมพร 

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 21 หมู่ที่ 21 ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ เขตเลือกตั้งที่ 2  

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 2 หน่วย

 •  หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 12  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ  เขตเลือกตั้งที่ 2
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 16 หมู่ที่ 17  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ เขตเลือกตั้งที่ 2  

4.จังหวัดตรัง 

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 31   ตำบลทับเที่ยง ( เทศบาลนครตรัง )  อำเภอเมืองตรัง เขตเลือกตั้งที่ 1
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด เขตเลือกตั้งที่ 2 
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 12  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา  เขตเลือกตั้งที่ 2   

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 3 หน่วย

 •  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด  เขตเลือกตั้งที่ 2 
 • หน่วยเลือกตั้งที่  2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด เขตเลือกตั้งที่ 2
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลวังคีรี  อำเภอห้วยยอด  เขตเลือกตั้งที่ 2 

5.จังหวัดนครนายก  

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย

 •  หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  เขตเลือกตั้งที่  1

6.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน เขตเลือกตั้งที่ 3  

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 6 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังก์พง  อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 8 เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 8  ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก เขตเลือกตั้งที่ 3

7.จังหวัดแพร่

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เทศบาลตำบลสวนเขื่อน  อำเภอเมืองแพร่ เขตเลือกตั้งที่ 1

 8.จังหวัดลพบุรี 

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 27 หมู่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2   

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 7 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 2  ตำบลกกโก  อำเภอเมืองลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ 4 ตำบลกกโก  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 11 หมู่ 6 ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 14 หมู่ 9 ตำบลท่าแค  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 20 เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 22 หมู่ 9 ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 28  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1

9.จังหวัดสมุทรสาคร

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 24 หมู่ 5 เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนเขตเลือกตั้งที่  2   

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  เขตเลือกตั้งที่ 2

10.จังหวัดสระบุรี

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่  3 หมู่ที่ 7  และหมู่ 11 ตำบลหนองไข่น้ำ  อำเภอหนองแค เขตเลือกตั้งที่ 3  
 • หน่วยเลือกตั้งที่  2  หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 12  เทศบาลตำบลบ้านหมอ   อำเภอบ้านหมอ  เขตเลือกตั้งที่ 4

11.จังหวัดสุโขทัย  

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่  3 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์   อำเภอทุ่งเสลี่ยม   เขตเลือกตั้งที่ 3

12.จังหวัดกาญจนบุรี  

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 2 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่  8 หมู่ที่  8 ตำบลด่านมะขามเตี้ย   อำเภอด่านมะขามเตี้ย  เขตเลือกตั้งที่ 2 
 • หน่วยเลือกตั้งที่  2  หมู่ที่  2  ตำบลนาสวน   อำเภอศรีสวัสดิ์   เขตเลือกตั้งที่ 5

13.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ 4  ตำบลก้อนแก้ว  อำเภอคลองเขื่อน   เขตเลือกตั้งที่ 2

14.จังหวัดพังงา  

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 2 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเทศบาลท้ายเหมือง   อำเภอท้ายเหมือง  เขตเลือกตั้งที่ 2 
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งมะพร้าว  อำเภอท้ายเหมือง  เขตเลือกตั้งที่ 2

15.จังหวัดเพชรบุรี 

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 1 หน่วย

 • หน่วยเลือกตั้งที่  6 หมู่ที่ 6  ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ  เขตเลือกตั้งที่ 2

16.จังหวัดหนองคาย

นับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 2 หน่วย

เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

เรื่องล่าสุด