บางแสน ชลบุรี

ชื่นมื่น!! ‘ศุภชัย’ ขึ้นเวที Town Hall หลอมรวม พนง. ‘ทรู ดีแทค’ Better Together

ชื่นมื่น!! ‘ศุภชัย’ ขึ้นเวที Town Hall หลอมรวม พนง. ‘ทรู ดีแทค’ Better Together

ชื่นมื่น “ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขึ้นเวที Town Hall พนักงานหลอมรวมทั้ง 2 บริษัท ทรู และดีแทค หลังดีลทรูควบดีแทคสมบูรณ์ ร่วมด้วย “เยอเก้น โรสทริป” จากเทเลนอร์ เอเชีย ก่อนแถลงข่าวต่อสื่อ หัวข้อ Better Together ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้า นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ขึ้นเวที Town Hall พนักงานหลอมรวมทั้ง 2 บริษัท ทรู และดีแทค ที่ได้ควบรวมกันเสร็จสมบูรณ์ โดยมีนายเยอเก้น โรสทริป รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเซีย เทเลนอร์  และจะมีการแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้  Better Together  ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว่างกลุ่มทรูกับดีแทคจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยมีทุนของบริษัทใหม่ 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของสองบริษัทรวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ชื่นมื่น!! ‘ศุภชัย’ ขึ้นเวที Town Hall หลอมรวม พนง. ‘ทรู ดีแทค’ Better Together

ชื่นมื่น!! ‘ศุภชัย’ ขึ้นเวที Town Hall หลอมรวม พนง. ‘ทรู ดีแทค’ Better Together

โดยคณะกรรมการในบริษัทใหม่ประกอบด้วย

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์

2. นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป

3. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการอิสระ)

4. นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ)

5. นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ)

6. นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ)

7. ดร. เกา ถงชิ่ง

8. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

9. นางสาวรุซ่าร์ ซาบาโนวิค (เปลี่ยนจากเดิม คือ นางทูเน่ ริปเปล)

10. นายลาส์เอริค เทลแมนน์

11. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

ชื่นมื่น!! ‘ศุภชัย’ ขึ้นเวที Town Hall หลอมรวม พนง. ‘ทรู ดีแทค’ Better Together

ส่วน นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ได้รับเสนอชื่อเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายชารัด เมห์โรทราได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย นายนกุล เซห์กัล และนางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ในบริษัทใหม่

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่ คือ นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หรือ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป หรือ นายลาส์ เอริค เทลแมนน์

เรื่องล่าสุด