บางแสน ชลบุรี

ชมแสงแรกของตะวัน จ.พัทลุง

เช้านี้ที่หมอชิต – พาคุณผู้ชมไป ชมแสงแรกของตะวัน ที่ขึ้นอยู่ขอบทะเลสาบ ที่หาดแสนสุขลำปำ จังหวัดพัทลุง ซึ่งถือเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงเรือที่ท่าเทียบเรือ เยี่ยมชมวิถีชุมชน ณ ริมคลองลำปำ ตักบาตรพระทางน้ำ เดินเยี่ยมชมภายในชุมชน ในสโลแกน “ชิม ชอป แชะ เช็คอิน” ชิมขนมและอาหารภาคใต้ และชมบ้านโบราณริมคลองลำปำ พื้นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีวังเจ้าเมืองพัทลุง มีวัดโบราณ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ

เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองลำปำ ชิมขนมและอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ ตักบาตรพระทางน้ำนั้นได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถเดินเยี่ยมชมบ้านโบราณภายในชุมชน ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ส่วนการเดินทางนั้นไม่ยาก เพราะสถานที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงแค่ 8 กิโลเมตร มีรถรับจ้างประจำเส้นทาง และนักท่องเที่ยวเองก็สามารถขับรถส่วนตัวไปถึงจุดหมายได้อย่างสบาย

เรื่องล่าสุด