บางแสน ชลบุรี

Dtbezn3nNUxytg04acvMpcSgOO1bSXGgFWTIeyeLIOTt7x.jpg

ฉก.ปัตตานี ลงชุมชนบ้านแสนสุข ขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติดให้เยาวชน

ฉก.ปัตตานี ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านแสนสุข หวังให้เยาวชนที่หลงผิดเลิกยุ่งกับยา และกลับไปใช้ชีวิตปกติ พร้อมย้ำผู้นำชุมชนมีบทบาทสร้างความเข้มแข็ง เพราะใกล้ชิดกับประชาชน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.64 ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านแสนสุข อ.เมือง จ.ปัตตานี พล.ต.คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม และพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา, มวลชนทำดีมีอาชีพ, มวลชนกลุ่มเสื้อเขียว ถึงการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมตามกระบวนการ CBTx การบำบัดฟื้นฟู และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติด

ผบ.ฉก.ปัตตานี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ ฉก.ปัตตานี มีความเป็นห่วงเยาวชนในพื้นที่ จึงให้ความสำคัญในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ชาวบ้าน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักศาสนาบำบัดทางจิตใจ เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนที่หลงผิดเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้การเข้าพบ ให้กำลังใจ พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้บำบัดยาเสพติด ซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้นำยังมีบทบาทสร้างความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำด้วยกันเองที่สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างระบบเครือข่าย มีรูปแบบบูรณาการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้นำชุมชนให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนในพื้นที่ ในการพร้อมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบทบาทของผู้นำชุมชนนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้รับความไว้วางใจและสามารถรู้ถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี.

เรื่องล่าสุด