บางแสน ชลบุรี

จังหวัดเลย เปิดฤดูการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง  บรรยากาศคึกคัก …

จังหวัดเลย เปิดฤดูการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง บรรยากาศคึกคัก …

จังหวัดเลย เปิดฤดูการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง บรรยากาศคึกคัก นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมธรรมชาติสวยงามและอากาศดีมาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2567 โดยมี นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นายจริยาทร สู่หู่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นายโกวิท แสนสุข ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย นายประวิทย์ พิญโญ ปลัดอาวุโสอำเภอภูกระดึง นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์ สาธารณสุขอำเภอภูกระดึง นายนุรัตน์ พรหมดี ผู้อำนวยการสถานีวิทนุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวอำเภอภูกระดึง เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งมีศักยภาพสูงในการรองรับการท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และมีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นจำนวนมาก จะเห็นได้จากการที่ราษฎรในท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกและการรับจ้างหาบสัมภาระให้กับนักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลในด้านการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน และในโอกาสที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน ยิ่งจะทำให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย

นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 217,576.25 ไร่ กล่าวคือ เป็นภูเขาหินทรายสูงใหญ่โดดเด่น และมีส่วนยอดตัดเป็นพื้นที่ราบบนยอดเขาอันกว้างใหญ่ เป็นพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประกอบด้วยหน้าผา น้ำตก ทุ่งหญ้าป่าสน ไม้ดอกนานาพันธุ์ และสัตว์ป่านานาชนิด จากความสวยงาม และความมหัศจรรย์ของภูกระดึง สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวภูกระดึงเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะช่วงที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวัน จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและพักแรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทุกๆ ปี อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงเป็นเวลา 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา 4 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนของทุกปี ฤดูกาลท่องเที่ยวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงได้ร่วมกับอำเภอภูกระดึง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอภูกระดึง ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน “และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย คือ “พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน” รวมทั้งแผนบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปี 2566-2570

โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้มีการเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บ้านพัก ลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร การบริการหาบสัมภาระและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พร้อมให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการงดใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดโฟม และพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติ อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรีรักษ์ อัยยะจักร์

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.เลย

เรื่องล่าสุด