บางแสน ชลบุรี

จังหวัดมุกดาหาร  มอบเงินสงเคราะห์ฯ …

จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินสงเคราะห์ฯ …

จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จากสาธารณภัย จำนวน 2 ครอบครัว

วันนี้ (10 ต.ค.66) นายวรญาน บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ครอบครัวๆ ละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท ให้แก่ครอบของผู้เสียชีวิต กรณีนายฤดา แสนสุข อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง ซึ่งประสบอุบัติเหตุคอนกรีตหล่นทับ จากการไปช่วยเหลือซ่อมแซมคอสะพานบ้านวังไฮ ตำบลภูวง ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และกรณีนางกัญญา บุญน้อม อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ประสบเหตุอุทกภัย ถูกน้ำพลัดจมน้ำเสียชีวิต ขณะเข้าไปหาหน่อไม้บริเวณฝายห้วยกระเบียน บ้านหนองแคน ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ดำเนินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ รวมทั้งขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องมาจาการช่วยเหลือทางราชการฯ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.มุกดาหาร

เรื่องล่าสุด