บางแสน ชลบุรี

S__5087751.jpg

คืบหน้า 34% สร้างถนนสาย พท.4007 “พัทลุง” เสร็จสมบูรณ์ปีหน้า | เดลินิวส์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047-บ้านทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระยะทาง 21.033 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 249.100 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 34% อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 67

จุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 (หาดแสนสุขลำปำ) และไปสิ้นสุดบริเวณ กม.ที่ 21+033 (ทะเลน้อย) โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1-2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง และขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จำนวน 3 แห่ง

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม สู่ระดับภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ในอนาคตได้อีกด้วย

เรื่องล่าสุด