บางแสน ชลบุรี

คพ. ตรวจสอบน้ำทะเลเปลี่ยนสี ชายหาดบางแสน บางจุดคุณภาพน้ำดีขึ้น

คพ. ตรวจสอบน้ำทะเลเปลี่ยนสี ชายหาดบางแสน บางจุดคุณภาพน้ำดีขึ้น

คพ. ตรวจสอบน้ำทะเลเปลี่ยนสี ชายหาดบางแสน บางจุดคุณภาพน้ำดีขึ้น

คพ. ลุยตรวจสอบน้ำทะเลเปลี่ยนสี ชายหาดบางแสน บางจุดคุณภาพน้ำดีขึ้น ชี้ ตั้งแต่หาดวอนนภา หาดบางแสน ถึงบริเวณแหลมแท่น ระยะทางรวมประมาณ 5.3 กิโลเมตร พบว่า หาดบางแสน (วงเวียนบางแสน) น้ำทะเลสีน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นเล็กน้อย

กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) รายงานการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว (แพลงก์ตอนบลูม) พื้นที่บริเวณชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี ล่าสุด ตั้งแต่หาดวอนนภา หาดบางแสน ถึงบริเวณแหลมแท่น ระยะทางรวมประมาณ 5.3 กิโลเมตร พบว่า หาดบางแสน (วงเวียนบางแสน) น้ำทะเลสีน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นเล็กน้อย มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)=4.62 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) (มาตรฐานค่าออกซิเจนละลายน้ำ มีค่าไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร) หาดบางแสน (วงเวียนบางแสน)

น้ำทะเลสีน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นเล็กน้อย มีค่า DO=4.62 mg/l  หาดบางแสน (บริเวณศาลเจ่าพ่อแสน) น้ำทะเลสีเขียวเข้ม มีกลิ่นเหม็นรุนแรง ลมแรง ขยะมาก DO=4.07 mg/l และบริเวณแหลมแท่น น้ำทะเลสีเขียวอ่อน แพลงก์ตอนลอย มีกลิ่นเล็กน้อย ลมแรง ขยะมาก DO=3.71 mg/l เมื่อเทียบผลการตรวจติดตามของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า หาดวอนนภาและหาดบางแสน (วงเวียนบางแสน) สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น แต่หาดบางแสน (บริเวณศาลเจ่าพ่อแสน)และแหลมแท่น สถานการณ์แย่ลง พบแพลงก์ตอนลอย และมีกลิ่นเหม็นรุนแรง

หากนักท่องเที่ยวจะลงเล่นน้ำจะต้องระมัดระวังไม่กลืนน้ำ ไม่ให้น้ำเข้าตา อ ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ผิวหนัง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำทะเล ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายหาดบางแสนอย่างต่อเนื่อง

นำทะเลเปลี่ยนสี

“ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือ “แพลงก์ตอนบลูม” เกิดจากการเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช เนื่องจากน้ำทะเลในบริเวณนั้นมีปริมาณสารอาหารสูงประกอบกับสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ เมื่อมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช จะทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้ปลา และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อยู่ในสภาพขาดออกซิเจน และอาจตายในที่สุด นอกจากนี้ อาจพบกลิ่นคาวของแพลงก์ตอน หรือกลิ่นเน่าเหม็นของสัตว์น้ำที่ตาย”

ตรวจสอบน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่จังหวัดชลบุรี

เรื่องล่าสุด