บางแสน ชลบุรี

ข่าวประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนคึกคัก

ข่าวประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนคึกคัก

บรรยากาศประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนคึกคัก นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของพระทรายจาก 55 หน่วยงาน

ก่อพระทรายวันไหล วันนี้ (17 เม.ย.67)  ที่บริเวณชายหาดบางแสน มีกิจกรรมการก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2567  ซึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ มีชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาร่วมก่อพระทรายรวม 55 หน่วยงาน บรรยากาศตลอดแนวชายหาดบางแสนมีนักท่องเที่ยว ต่างเดินชมความสวยงามของพระทรายกันอย่างคึกคัก สำหรับการก่อพระทรายวันไหลบางแสน มีการประกวดความสวยงามของพระทราย โดยได้กำหนดธีมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567  พระทรายแต่ละกองจะต้องประดับธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติไทย ตกแต่งอย่างสวยงาม  แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

1.ประเภท ก. แบบชาวบ้าน หรือแบบดั้งเดิม
ชนะเลิศ ชุมชนเขต 1 , รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนเขต 3  , รองชนะเลิศ อันดับ 2  ชุมชนเขต 2

2. ประเภท ข หน่วยงาน
ชนะเลิศ เทศบาลตำบลนาป่า , รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ , และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงแรมเอสทูบางแสน

3. ประเภท ค. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นกลางดอนเมืองชลบุรี , รองชนะเลิศ อันดับ 1โรงเรียนวัดบางเป้ง , รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดตาลล้อม

4. ประเภท ง. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรีสุขบท , รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนแสนสุข , รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านสวนจ (จั่นอนุสรณ์)

5. ประเภท จ. ชมรมและผู้ประกอบการ
ชนะเลิศ กลุ่มผู้ประกอบการไก่ย่าง , รองชนะเลิศ อันดับ 1กลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่ , รองชนะเลิศ อันดับ 2 กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร

6. ประเภท ฉ.  ศิลปะร่วมสมัย
ชนะเลิศ เทศบาลตำบลเสม็ด . รองชนะเลิศ อันดับ 1 บริษัท ไต้ตะวันฟิล์ม มีเดีย , รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลเมืองอ่างศิลา

เรื่องล่าสุด