บางแสน ชลบุรี

picpppccdstggdsdssddsdsds10 7 65

ก่อน

เขียนวันที่

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14:50 น.

picpppccdstggdsdssddsdsds10 7 65

“…ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา สืบค้นฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐพบข้อมูลใหม่ว่า ในช่วงปี 2550-2555 บริษัท ทรัพย์บริบูรณ์ ทรัค อิควิปเม้นท์ จำกัด ปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญาขายรถยนต์ อาทิ รถดูดสิ่งปฏิกูล , รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์  ,รถบรรทุกขยะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายสิบแห่ง จำนวน 39 สัญญา รวมวงเงินกว่า 77,795,500 บาท …”


กรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกคนละ 5 ปี นายกิตติ พันธ์น้อย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กับพวก คือ พันจ่าตรี รัฐพงศ์ อิ่มพลี หรืออิ่มพลีพงศ์ หรือนายยศพนธ์ อิ่มพลี ปลัดอบต.ฝั่งแดง และนายสุวัฒน์ สุขสันติชัย หัวหน้าส่วนโยธา กรณีกล่าวหาดำเนินโครงการสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ของ อบต.ฝั่งแดง ปีงบประมาณ 2552 วงเงิน ราคา 1,900,000 บาท โดยมิชอบ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานไปแล้วว่า 

1. พฤติการณ์การกระทำความผิดของ นายกิตติ พันธ์น้อย พันจ่าตรี รัฐพงศ์ อิ่มพลี หรืออิ่มพลีพงศ์ หรือนายยศพนธ์ อิ่มพลี และนายสุวัฒน์ สุขสันติชัย จำเลยทั้ง 3 ราย ที่ปรากฏอยู่ในคำพิพากษา ถูกระบุว่า เป็นการออกแบบกำหนดราคา เงื่อนไข หรือผลประโยชน์ตอบแทนอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ของ อบต.ฝั่งแดง ปีงบประมาณ 2552 เพื่อช่วยเหลือ บริษัททรัพย์บริบูรณ์ ทรัคอิควิปเม้นท์ จำกัด ให้ได้รับงาน

2. จากการสืบค้นข้อมูล บริษัท ทรัพย์บริบูรณ์ ทรัค อิควิปเม้นท์ จำกัด  พบว่า จดทะเบียนจัดตั้ง 17 กรกฎาคม 2549 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 12 ซอย16 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แจ้งประกอบธุรกิจ ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม รถขยะ รถดับเพลิง รถเพื่อสาธารณูปโภคทุกชนิด ปรากฏชื่อ น.ส. รัตนพร สันติธรรมกร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 นาย เพิ่มทรัพย์ สันติธรรมากร ถือหุ้นใหญ่สุด

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจล่าสุด 31 ธ.ค.2557 แจ้งมีรายได้รวม 88,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,000 บาท กำไรสุทธิ 83,000 บาท 

สถานะปัจจุบัน บริษัทนี้เป็นบริษัทร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

picbbuufdsasasaass10 11 65

  • ไม่รอลงอาญา! คุกคนละ 5 ปี อดีตนายก อบต.ฝั่งแดง -พวก คดีซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงมิชอบ (1)
  • กำหนดTORช่วย! เจาะพฤติการณ์คดีอดีตนายก อบต.ฝั่งแดง-พวก ซื้อรถดับเพลิงมิชอบ โดนคุก 5ปี (2)
  • อยู่ชลบุรี! เจาะลึก บ.ขายรถดับเพลิง คดีคุก 5 ปี อดีตนายก อบต.ฝั่งแดง-พวก ร้างไปนานแล้ว (3)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา สืบค้นฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐพบข้อมูลใหม่ว่า ในช่วงปี 2550-2555 บริษัท ทรัพย์บริบูรณ์ ทรัค อิควิปเม้นท์ จำกัด ปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญาขายรถยนต์ อาทิ รถดูดสิ่งปฏิกูล , รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์, รถบรรทุกขยะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายสิบแห่ง จำนวน 39 สัญญา รวมวงเงินกว่า 77,795,500 บาท 

picppiktggsdsdasasd10 17 65picpppcaddssdsddsdsdsds0010 17 65picpppcaddssdsddsdsdsds0110 17 65picpppcaddssdsddsdsdsds0210 17 65picpppcaddssdsddsdsdsds0310 17 65picpppcaddssdsddsdsdsds0410 17 65

สำหรับข้อมูลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ของ อบต.ฝั่งแดง ปีงบประมาณ 2552  ที่มีปัญหาในคดีนี้นั้น 

สำนักข่าวอิศรา รายงานไปแล้วว่า  บริษัท ทรัพย์บริบูรณ์ ทรัค อิควิปเม้นท์ จำกัด เป็น 1 ใน 5 เอกชน ที่เข้าซื้อ/ยื่นซองเสนอราคางาน ในราคา 1,897,000 บาท ก่อนที่จะได้รับการเลือกคัด ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด 

ส่วนรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก หากมีความชัดเจนจะนำมาเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

อย่างไรก็ดี  สำนักข่าวอิศรา รายงานไปแล้วว่า คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

ขณะที่ บริษัท ทรัพย์บริบูรณ์ ทรัคอิควิปเม้นท์ จำกัด หรือเจ้าของ มิได้ปรากฏชื่อ เป็นหนึ่งในจำเลยที่ถูกฟ้องร้องคดีนี้ด้วยแต่อย่างใด ส่วนการจัดซื้อรถฯ ของอปท.แห่งอื่นๆ ยังไม่ปรากฏข้อมูลการร้องเรียนปัญหาความไม่โปร่งใสแต่อย่างใด 

เรื่องล่าสุด