บางแสน ชลบุรี

การไฟฟ้ามุกดาหารจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.01 น.

การไฟฟ้ามุกดาหารจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร

31 พฤษภาคม 2565 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร , นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร , นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุกดาหาร , นายบรรพจน์ แสนสุข รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร , เทศบาลเมืองมุกดาหาร , บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน)  (3BB) , บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JASTEL) , บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด (DTAC) , บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต คอร์เปอเรชั่น จำกัด (TRUE) , บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) , บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (INTERLINK) , บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AWN) , บริษัท สมาร์ท อินฟราเมท จำกัด (มหาชน) (ALT) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม (กสทช.) เขต 24 นครพนม ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร

นายบรรพจน์ แสนสุข รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ  ในปีงบประมาณ 2564-2565 จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญๆ  สถานที่บริเวณอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการต่าง ๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม รวมทั้งการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ  ให้มีความปลอดภัยและให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม

สำหรับในปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จ จำนวน 7 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 สถานีเรือ มุกดาหาร นรข. ถึง ซอยสำราญชายโขงใต้   เส้นทางที่ 2 วัดศรีมงคลเหนือ ถึง ครัวลาวญวน  เส้นทางที่ 3 ครัวลาวญวน ถึงต้นหม้อแปลง สำราญชายโขงเหนือ  เส้นทางที่ 4 หน้าหอการค้า ถึงบ้านไม้หอมรีสอร์ท  เส้นทางที่ 5 หม้อแปลงสำราญชายโขงเหนือถึงโรงเรียนนาโปน้อย  เส้นทางที่ 6 โรงเรียนนาโปน้อยถึงหม้อแปลงสำราญชายโขงฝั่งเหนือ และเส้นทางที่ 7 สี่แยกเมืองใหม่ถึงสามแยกหน้า บขส.มุกดาหาร ในวันนี้จะปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทางหน้าโรงสีลีลิ้มยงหลีถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ฝั่งซ้าย ระยะทาง 600 เมตร

-005

เรื่องล่าสุด