บางแสน ชลบุรี

ก(ล)างเมือง

ก(ล)างเมือง – โอกาส โฮมแสนสุข | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

ก(ล)างเมือง

ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น หรือที่รู้จักกันในนาม บ้านโฮมแสนสุข คือที่อยู่ชั่วคราวของกลุ่มคนไร้บ้าน คนเปราะบาง และคนจนผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์ เพื่อให้พวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยผ่านโครงการธุรกิจเพื่อสังคมที่ชื่อว่า OKAS (โอกาส) เป็นตัวกลางในการจ้างงานระหว่างคนไร้บ้านกับแหล่งงานหรือผู้ประกอบการที่ต้องการคน ทำให้คนเร่ร่อนและคนตกงานหลายคนได้มีอาชีพและรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเอง ทั้งอาชีพรับซ่อมเสื้อผ้า รับจ้างทำความสะอาด หรือเป็นลูกจ้างร้านอาหารที่กระจายอยู่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปต่อยอดกับอาชีพในอนาคตของพวกเขาได้ต่อไป

ติดตามเรื่องราวที่มา และภาพการทำงานที่ช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้ ได้รู้สึกถึงคุณค่าในชีวิตของพวกเขา ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน โอกาส โฮมแสนสุข วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เรื่องล่าสุด