บางแสน ชลบุรี

กรมป่าไม้มอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” วัดอนุรักษ์ป่า

กรมป่าไม้มอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” วัดอนุรักษ์ป่า

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ดำเนินโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” ให้กับวัดที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้และมีความสำคัญในการช่วยปกป้องคุ้มครอง ดูแลพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเป็นการเชิดชูวัดหรือพระสงฆ์ที่ช่วยงานด้านป่าไม้ ในการอนุรักษ์ป่า การปลูกป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ โดยมี 44 วัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นการนำร่อง ประกอบด้วย 1.วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล 2.วัดป่าธรรมบูชา 3.วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม 4.วัดป่าธรรมโกศล 5.วัดถ้ำสมณธรรม จ.กาญจนบุรี 6.วัดทรัพย์เจริญ(วัดป่าห้วยน้ำเงินสามัคคีธรรม) จ.ขอนแก่น 7.วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 8.วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) จ.ชัยภูมิ 9.วัดบ้านแสนสุข 10.วัดบ้านคลองหลอด 11.วัดบ้านท่าน้ำล่าง 12.วัดบ้านมะนาว จ.ตราด

13.วัดโพธิคุณ 14.วัดเกร๊ะคี จ.ตราด 15.วัดที่พักสงฆ์เทพนิมิตรสถิตย์ธรรม จ.นครพนม 16.วัดป่าดานวิเวก จ.บึงกาฬ 17.วัดป่าน้ำโจน 18.วัดสันติวิเวกวนาราม 19.วัดพระพุทธบาทดงงู จ.พิษณุโลก 20.วัดไร่มะม่วง(พระราชดำรัส) 21.วัดวังวัน จ.เพชรบุรี 22.วัดบ้านวังทอง 23.วัดราชพฤกษ์ 24.วัดวิชมัยปุญญาราม 25.วัดอจลธัมโม จ.เพชรบูรณ์ 26.วัดถ้ำวัวสุญญตา 27.วัดแม่ปาง จ.แม่ฮ่องสอน 28.วัดป่าโป่งกระทิง จ.ราชบุรี 29.วัดบ้านน้อยดงเมือง 30.วัดป่าศรีประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ 31.วัดป่าหนองไผ่ 32.วัดป่าชมภูพาน 33.วัดโชคไพศาล 34.วัดเหวลึก จ.สกลนคร 35.วัดป่าหนองขาม 36.วัดถ้ำไทรทอง 37.วัดบึงพระราม จ.สระแก้ว 38.วัดบ้านบนเนิน 39.วัดบ้านสวนป่า 40.วัดเขาถ้ำระฆัง จ.สุโขทัย 41.วัดเขาถ้ำหมี จ.สุพรรณบุรี 42.วัดเทสรังสี 43.วัดศิริขัณฑ์ จ.หนองคายและ 44.วัดป่าสักทอง จ.อุทัยธานี.

เรื่องล่าสุด