บางแสน ชลบุรี

w644.jpg

กรมที่ดินสร้างอนาคตอสังหาริมทรัพย์ยั่งยืน | O2O | TOJO NEWS | LINE TODAY

กรมที่ดิน และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการลงนามกรอบความร่วมมือ (MOU) ในการประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินการ และได้จัดทำหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1 (Smart Governance on Land and Real Estate) ซึ่งจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และศึกษาดูงาน ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 และวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัติ ลมุนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมที่ดินในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ มีช่วงที่จัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ทำความรู้จักกัน เพื่อให้เกิดเป็นการร่วมพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมี รศ. สมควร โพธิ์ทอง เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรม สำหรับการศึกษาดูงานนั้น ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ GRAND VALLEY ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานในเรื่องกลยุทธ์แนวคิดสไตล์ LIFE AND LIVING ได้รับเกียรติจาก คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ติดตามบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ O2O เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าติดตาม ทันโลก ทันเวลาไปกับเรา

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

เรื่องล่าสุด