บางแสน ชลบุรี

หาดบางแสน

กรมทะเล ชงเสนอ หาดบางแสน ปลอดบุหรี่ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 – ข่าวสด

กรมทะเล เสนอ หาดบางแสน จ.ชลบุรี ชายหาดปลอดบุหรี่ เข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 66 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รักษาราชการแทนอธิบดีทช. เปิดเผยว่า โครงการการแก้ปัญหานิเวศทางทะเล ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี หรือโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เป็นการดำเนินการร่วมกับกรมฯ เทศบาลเมืองแสนสุข และเครือข่ายประชาชน

โดยเริ่มตั้งแต่ปี 60 มีคำสั่งมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ทั้งเรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด และจัดหาพื้นที่หรือตู้ สำหรับสูบบุรี่ ผลักดันให้พื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ขายหาดสะอาด และปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ

หาดบางแสน

กรมทะเล ชงเสนอ หาดบางแสน ปลอดบุหรี่ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า นักท่องเที่ยว และภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้รับรางวัลชนะเลิศ World No Tobacco Day Awards 2022 โดยเป็น 1 ใน 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประกาศผลการพิจารณามอบรางวัลประจำปีเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 จำนวน 26 รางวัลจากทั่วโลก อีกด้วย

นายอภิชัย กล่าวอีกว่า จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทำให้ชายหาดบางแสนเป็น 1 ในพื้นที่ตัวอย่างของโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ที่ประสบความสำเร็จ กรมฯ จึงเสนอโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดบางแสน เข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประจำปี 2566

โดยในวันนี้(6ก.ค.)คณะทำงานตรวจประเมินฯ จากก.พ.ร. ได้ลงพื้นที่จ.ชลบุรี เพื่อตรวจประเมิน ภายในงานได้มีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ การจัดนิทรรศการ และการตอบข้อซักถาม รวมถึงกิจกรรมรณรงค์จัดเก็บและคัดแยกขยะชายหาด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน ทั้งนี้ หากกรมฯ ผ่านการประเมินฯ ในครั้งนี้ กรมฯ จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมฯ ขอยืนหยัดและเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติที่ปราศจากขยะจากก้นบุหรี่และขยะชายหาด เพื่อความงดงามและปลอดภัยของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

เรื่องล่าสุด